POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Home

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Klauzula informacyjna (RODO) 

Dzień dobry!
Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej http://grzeszczaknieruchomosci.pl/ .

Adres naszej strony internetowej to: http://grzeszczaknieruchomosci.pl/

Informacja wymagana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karolina Grzeszczak pośrednik w obrocie nieruchomościami, posiadający ubezpieczenie zawodowe OC nr 1070462965, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Grzeszczak Nieruchomości” Karolina Grzeszczak z siedzibą w Jeleniej Górze 58-500 przy ul. Spółdzielczej 33b, REGON: 521720426, NIP: 6112817838  

  Kontakt do biura: 663 666 266 lub pod adresem email: biuro@grzeszczaknieruchomosci.pl

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. „Grzeszczak Nieruchomości” Karolina Grzeszczak przetwarzając dane zapewnia o ich bezpieczeństwie i poufności oraz możliwości dostępu do informacji o tym przetwarzaniu dla osób bezpośrednio zainteresowanych. 
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez „Grzeszczak Nieruchomości” Karolina Grzeszczak w celu:
  • zawarcia i wykonania  umowy pośrednictwa w sprzedaży, nabyci, najmie lub wynajmie nieruchomości na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO,
  • obsługi zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy, e-mail),
  • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Klientem umową pośrednictwa na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO,
  • prowadzenia analiz statystycznych,
  • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych,
  • prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez „Grzeszczak Nieruchomości” Karolina Grzeszczak samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO,
  • realizacji postanowień zawartych w ramach sprzedaży reklamy,
  • wystawienia rachunku za wykonaną usługę,
  • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,
  • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
  • udostępnienia ich dla podmiotów upoważnionych na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania),
  • w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Instagram), dane mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA).  
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy pośrednictwa, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez „Grzeszczak Nieruchomości” Karolina Grzeszczak może skutkować odmową zawarcia umowy.
 6. „Grzeszczak Nieruchomości” Karolina Grzeszczak zastrzega prawo do przetwarzania Pani/Pana danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują do retencji danych.
 7. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) gwarantuje Państwu szereg praw, w tym między innymi:
  • prawo dostępu do danych,
  • prawo do sprostowania danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych,
  • prawo do sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
 8. Odbiorcami danych osobowych będą
  1. kancelarie notarialne,
  2. pośrednicy finansowi i kredytowi,
  3. kancelarie prawne,
  4. kancelarie doradztwa podatkowego,
  5. organy państwa i gminy,
  6. spółdzielnie,
  7. pracownicy (współpracownicy) „Grzeszczak Nieruchomości” Karolina Grzeszczak,
  8. podmioty, którym „Grzeszczak Nieruchomości” Karolina Grzeszczak powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu),  
  9. inni pośrednicy współpracujący,
  10. inne instytucje, które są niezbędne do wykonania umowy.
 9.  „Grzeszczak Nieruchomości” Karolina Grzeszczak posiada Pani/Pana dane takie jak:  imię, nazwisko, nr PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości na podstawie którego tożsamość Pana/Pani została ustalona ,adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. 
 10.  Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane w chwili podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży, nabyci, najmie lub wynajmie nieruchomości, lub gdy skorzystaliście Państwo z naszego formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie grzeszczaknieruchomosci.pl lub portalach internetowych związanych z obrotem nieruchomościami
 11. Wszystkie ciasteczka wykorzystywane na tej stronie mają charakter funkcyjny i są niezbędne do prawidłowego działania serwisu.
 12. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi pośrednictwa  przez „Grzeszczak Nieruchomości” Karolina Grzeszczak, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług  pośrednictwa lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych. 
 13. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO w momencie gdy Pani/Pan uzna iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 14. Powyższa Polityka obowiązuje od 25 maja 2018 r. i będzie na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 15. Prosimy o zapoznanie się Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, aby lepiej zrozumieć swoje prawa.

Cookies

Czym jest plik cookie?

Pliki cookies (po polsku ciasteczka) to małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron WWW. Informacje zawarte w danym pliku cookie mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

Dzięki informacjom zawartym w plikach cookies strona „wie”, w jaki sposób z niej korzystasz i może odpowiednio dostosować wyświetlane dla Ciebie treści lub zaoferować Ci pomoc.

Do czego strony wykorzystują pliki cookies?

.Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
Dostawcy zewnętrzni w tym Google mogą wyświetlać reklamy zlecane przez Alior Bank SA w witrynach internetowych udostępniających swoją powierzchnię reklamową. Dostawcy ci, w tym Google, mogą używać plików cookie do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika na stronach http://grzeszczaknieruchomosci.pl/ i stronach z nią powiązanych. Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania plików cookie Google i wyłączyć je na stronie opcji reklam Google

Jak długo korzystamy z plików cookies?

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – pozostają na Twoim urządzeniu aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej; 
 • stałe – pozostają na Twoim urządzeniu przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia.

Jakie dane zbieramy za pośrednictwem plików cookies?

Za pomocą technologii cookie zbieramy o Tobie jedynie anonimowe dane statystyczne, służące do poprawy wygody korzystania z portalu oraz minimalizacji uciążliwości reklam.

Nie zbieramy żadnych danych pozwalających na Twoją identyfikację. Jedyną informacją o użytkowniku, która jednak bez połączenia z innymi danymi, nie pozwala na jego identyfikację, jest adres IP, z którego łączy się użytkownik.
Twój adres IP może być przekazany także naszym partnerom, w tym Google. Jednak również i w tym przypadku, Twoja identyfikacja w oparciu o tą daną nie jest możliwa.

Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików cookies?

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Jeśli jednak nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookie przez stronę internetową portalu, poniżej wskazujemy sposób, w jaki możesz w każdej chwili zmienić ich ustawienia w taki sposób, aby zapobiec zapisywaniu/odczytywaniu się plików cookie podczas Twoich odwiedzin na portalu.

Przypominamy, że brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies przez stronę internetową portalu może uniemożliwić pełne i poprawne korzystanie z systemu bankowości internetowej.

Jak wyłączyć obsługę plików cookies?

W przeglądarce Firefox:

 1. W prawym górnym rogu okna przeglądarki Firefox kliknij Otwórz menu (trzy poziome kreski) i wybierz Opcje.
 2. Następnie wybierz zakładkę Prywatność.
 3. Z menu rozwijanego w sekcji Historia wybierz opcję: Program Firefox: będzie używał ustawień użytkownika.
 4. Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.
 5. Wybierz okres przechowywania ciasteczek:
  • Przechowuj: aż wygasną – ciasteczko zostanie usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą ciasteczko.
  • Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox – ciasteczka przechowywane na komputerze będą usuwane przy zamknięciu Firefoxa.
  • Przechowuj: pytaj za każdym razem – za każdym razem, gdy witryna próbuje wysłać ciasteczko, przeglądarka wyświetli monit z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przechowywania ciasteczka.
 6. Zamknij okno opcji, aby zapisać ustawienia.

Więcej informacji o Ustawieniach przeglądarki Firefox.

W przeglądarce Google Chrome:

 1. W prawy górnym rogu przy pasku adresu przeglądarki Google Chrome wybierz Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome (trzy poziome linie).
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Zjedź na dół okna i kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane…
 4. W sekcji Prywatność kliknij przycisk Ustawienia treści.
 5. W sekcji Pliki cookie możesz zmienić następujące ustawienia plików cookie:
  • Blokuj próby umieszczania na komputerze danych z witryn
  • Blokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm: zaznacz pole wyboru Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookies innych firm.
   Pamiętaj, że to ustawienie uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się.

Więcej informacji o Ustawieniach przeglądarki Google Chrome.

W przeglądarce Internet Explorer 9

 1. W oknie przeglądarki kliknij przycisk Narzędzia, a następnie wybierz Opcje internetowe.
 2. Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK.

Więcej informacji o Ustawieniach przeglądarki Internet Explorer.

W przeglądarce Safari
Zmiana preferencji plików cookie lub usunięcie tych plików oraz danych witryn w Safari może mieć wpływ na działanie innych programów, np. takich jak Dashboard.

Wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, kliknij Prywatność, a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności:

Zmienianie sposobu akceptowania plików cookie i danych witryn: Wybierz jedną z opcji obok etykiety Pliki cookie i dane witryn:

 • Zawsze blokuj: Safari nie pozwala witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom na przechowywanie plików cookie oraz innych danych na Twoim Macu. Może to uniemożliwić niektórym witrynom poprawne działanie.
 • Tylko z bieżącej witryny: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od aktualnie wyświetlanej witryny. Witryny internetowe często zawierają osadzone elementy pochodzące z innych źródeł. Safari nie pozwala tym innym podmiotom na przechowywanie i dostęp do plików cookie i innych danych.
 • Z odwiedzonych witryn: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od tych witryn, które odwiedzasz. Safari używa istniejących plików cookie, aby ustalić, czy dana witryna została już wcześniej przez Ciebie odwiedzona. Zaznaczenie tego pola wyboru pomaga w uniemożliwianiu przechowywania na Macu plików cookie i innych danych witrynom zawierającym osadzone materiały z innych witryn.
 • Zawsze pozwalaj: Safari pozwala wszystkim witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom przechowywać pliki cookie oraz inne dane na Twoim Macu.

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie i danymi witryn w przeglądarce Safari 8 (Yosemite)

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Safari na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

W przeglądarce Opera

Ustawienia ciasteczek Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka
Ustawienia ciasteczek umożliwiają kontrolowanie sposobu obsługi ciasteczek. Domyślnie akceptowane są wszystkie ciasteczka.
W przeglądarce Opera dostępne są następujące opcje:

Akceptuj ciasteczka – wszystkie ciasteczka są przyjmowane (opcja ustawiona domyślnie).
Akceptuj ciasteczka tylko z witryny, którą odwiedzam – wszystkie ciasteczka pochodzące z domen innych, niż odwiedzana domena, są odrzucane.
Nigdy nie akceptuj ciasteczek – wszystkie ciasteczka są odrzucane.  

Więcej informacji o ciasteczkach w przeglądarce Opera.

Compare